لوگو تکویندوز
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بلاگ

ادامه مطلب
پنجره آکرول با قیمت مناسب

پنجره آکرول با قیمت مناسب

قیمت پنجره آلومینیومی آکرول نرمال سفید هر کلیوگرم ۲۹۵۰۰۰ تومان و رنگ شامپاینی ۳۴۵۰۰۰ تومان و پنجره آلومینیومی ترمال بریک آکرول سفید

۳۳۵۰۰۰ تومان و رنگ شامپاینی یا مشکی و … ۳۸۵۰۰۰ تومان می باشد

ادامه مطلب
قیمت پنجره دوجداره هافمن

قیمت پنجره دوجداره هافمن

قیمت پنجره دوجداره  هافمن به صورت میانگین هر متر مربع حدود ۲۲۵۰۰۰۰ تومان است

در محاسبه قیمت به صورت متر طول پروفیل مصرفی هر متر طول پنجره هافمن ۲۳۵۰۰۰ تومان می باشد